plenru

Wykładowcy

 

Nasi wykładowcy to międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Większość z nich pracuje w renomowanych instytucjach naukowych, międzynarodowych przedsiębiorstwach i ma zróżnicowaną praktykę doradczą. Pochodzą
z Kanady, Czech, Danii, Węgier, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii i USA. Zostali wybrani ze względu na ich umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny i skuteczny sposób.
Nasi wykładowcy są wspierani przez grono praktyków wyższego szczebla zarządzania.
Aby wzmocnić praktyczny charakter naszego programu Executive MBA i zapewnić mu najwyższy standard, zaprosiliśmy liderów biznesu z Polski i innych krajów do współpracy przy tworzeniu i wzbogacaniu zawartości merytorycznej programu, tworząc grupę doradczą „IBD EMBA Executives Network”. Executive Network to grupa wyróżniających się
i doświadczonych menedżerów, dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw. Są to liderzy w swoich branżach, osoby, które mogą podzielić się istotnymi refleksjami na temat własnego zawodu i trendów w zarządzaniu na świecie. Członkowie IBD EMBA Executive Network będą współdziałać z wykładowcami, m. in. doradzając w zakresie zawartości modułów, uczestnicząc w programie w roli guest speakerów lub jako doradcy w rozwiązywaniu trudnych problemów napotykanych przez kierowników współczesnych organizacji.
Dotychczas następujące osoby zgodziły się przystąpić do Executive Network i wspierać naszych wykładowców:

 

Prof. Wiktor Askanas

Emerytowany profesor w University of New Brunswick w Kanadzie. Jest sędzią Canadian Competition Tribunal, profesorem zarządzania strategicznego w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wiceprezesem Rady Dyrektorów Management Investment Corporation w Nowym Brunszwiku. W Polsce współtworzył Polski Instytut Dyrektorów i obecnie zasiada w kilku radach nadzorczych polskich organizacji. Pełnił funkcje dziekana w Kanadzie w University of New Brunswick, na Węgrzech w IMC (Inernational Management Centre, Budapest) i Yorkville University w Kanadzie. Autor ponad 150 publikacji w dziedzinie zarządzania strategicznego i biznesu międzynarodowego. Wieloletni wykładowca biznesu w Kanadzie, Polsce i USA, wyróżniony prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi za osiągnięcia dydaktyczne. Profesor Askanas został m. in. wyróżniony jako „Najlepszy Wykładowca Biznesu” (Canadian Business Educator of the Year), Canadian Higher Education Learning 3M Fellow oraz jako laureat nagrody Stuart Excellence in Teaching Award w University of New Brunswick w Kanadzie.

Prowadzi moduł: Strategic Analysis

Profesor Robert D. Austin

Uzyskał doktorat w Carnegie Melon University. Profesor zarządzania kreatywnością i innowacją oraz zastępca Dziekana w Copenhagen Business School w Danii. Poprzednio dziekan wydziału biznesu w University of New Brunswick oraz prezes CBS-SIMI Executive Foundation – czołowej północnoeuropejskiej instytucji szkoleniowej w dziedzinie executive education. Przed podjęciem pracy w Copenhagen Business School, Dr Austin był profesorem Technology and Operations Management oraz kierownikiem programu executive w Harvard Business School. Na uniwersytecie Harvarda był także członkiem Executive Education Faculty Advisory Committee. Posiada doświadczenie menedżerskie, m. in. w Ford Motor Company. Specjalizuje się w zarządzaniu kreatywnością i innowacjami. Profesor Austin jest autorem, współautorem lub współredaktorem dziewięciu książek, opublikowanych przez m.in. Harvard Business Review Press, Stanford University Press i McGraw Hill, a także autorem przełomowej książki pt. Artful Making: What Managers Need to Know about How Artists Work.

Prowadzi moduł: Innovation

 

Artur Czynczyk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzania Kadrami w Budimexie. Socjolog, który zaczął swoją karierę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie, od 1993 roku, przeszedł do biznesu. Poprzednio zajmował stanowiska kierownicze w takich korporacjach, jak Asea Brown Boveri (ABB) jako Dyrektor Zarządzający Centrum Zarządzania i Konsultingu, później wytypowany na Dyrektora HR ABB w Polsce. W Lucent Technologies był Dyrektorem HR na Europę Wschodnią i Rosję, w Elektrimie również pracował jako Dyrektor Zasobów Ludzkich. Podobnie, w firmie Honeywell, a później był Wiceprezydentem HR na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Przed przejściem do Budimexu, w Recall Corporation był Wiceprezesem odpowiedzialnym za HR w USA.

Prowadzi moduł: Human Resources Management

Prof. Daniel Doiron

Absolwent MIT Sloan School of Management. Obecnie wykładowca wydziału biznesu University of New Brunswick w Saint John w Kanadzie. Specjalizuje się w strategii konkurowania, tworzeniu nowych przedsięwzięć oraz w zarządzaniu technologią i innowacjami. Wcześniej pracował jako profesor zarządzania innowacją na programach MBA w University of Maine (Stany Zjednoczone). Przed podjęciem pracy dydaktycznej na uczelni przez 20 lat pełnił kluczowe funkcje kierownicze (w tym dyrektora zarządzającego) w firmach z sektora technologii informacji i komunikacji w USA i Kanadzie. Pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego NBTelinter Active (NBTel Company). Jest także założycielem kilku start-upów w dziedzinie innowacji technologicznych, a wśród nich są takie, jak Prexar LLC i Trapster Inc.

Prowadzi moduł: Strategic Analysis

 

 

Prof. Eva K. Jermakowicz

Uzyskała doktorat na Politechnice Warszawskiej. Obecnie jest profesorem w Tennessee State University. Poprzednio wykładała w University of Southern Indiana i na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w rachunkowości i finansach międzynarodowych. Opublikowała liczne artykuły w czasopismach naukowych, współautorka książek. Jest członkiem wielu organizacji profesjonalnych, w tym takich, jak: American Institute of Certified Public Accountants, American Accounting Association, European Accounting Association, Financial Executive International, Institute of Management Accountants i Fulbright Association.

Prowadzi moduł: Business Accounting and Economics

Dr Grzegorz Jędrzejczak

Doktor habilitowany na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1990 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialny za stworzenie polskiego rynku kapitałowego. W latach 1993-2013 ekspert Banku Światowego w Waszyngtonie, w Departamencie Rozwoju Prywatnego Sektora i Systemu Finansowego Europy i Azji Centralnej oraz przedstawiciel Banku Światowego w Ukrainie i Azerbejdżanie. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School. Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą polityki gospodarczej, promującej innowacje w krajach o średnich dochodach.

Prowadzi moduł: Globalisation and World Economy

 

 

Dr Bernadett Koles

Uzyskała doktorat w Harvard University. Obecnie wykładowca w ISCTE Business School w Portugalii. Poprzednio pracowała w szkole biznesu Central European University na Węgrzech oraz w Harvard University i Indiana University w USA. Zaczynając swoją karierę od psychologii, dr Koles poświęciła się problematyce podejmowania decyzji w ujęciu ilościowym i jakościowym, obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z zachowaniami konsumenckimi, dziedzinie, w której przygotowuje drugą pracę doktorską. Zajmowała stanowiska dyrektorskie w instytucjach akademickich i badawczych. Prowadziła szeroko zakrojone badania nad organizacjami międzynarodowymi. Jest autorką wielu artykułów naukowych odzwierciedlających jej interdyscyplinarne kompetencje.

Prowadzi moduł: Critical Analysis & Reflection

Dr Hari Mann

Doktoryzował się w London School of Economics. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie akademickie i w biznesie. Specjalizuje się w strategii, innowacjach i przedsiębiorczości. Jego obecne badania naukowe koncentrują się na wpływie kultury, otoczenia i infrastruktury przedsiębiorstwa na innowacyjność i przedsiębiorczość. Nowa książka dra Manna dotyczy światowych gigantów w dziedzinie technologii informacji i komunikacji, takich jak Google, Facebook i Apple. W Ashridge Hari Mann pełni funkcje Dyrektora Akademickiego Programów MBA i Dyrektora Programów Otwartych. Wcześniej był wykładowcą w London Business School i na uniwersytetach Stanforda i Oxford; w LSE uzyskał nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Był konsultantem w dziedzinie innowacji i strategii w wielu firmach oraz agencjach rządowych.

Prowadzi moduł: Information Management

 

 

Thomson McDaniel, Jr.

Absolwent programu MBA w New York University Stern School of Business. Obecnie Dyrektor Działu Doradztwa w PwC, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada blisko 20 lat doświadczeń w doradztwie organizacyjnym ze specjalizacją w zarządzaniu produkcją i łańcuchem dostaw. Doradzał największym korporacjom międzynarodowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest także doświadczonym wykładowcą z ponad 8-letnim stażem, m. in. w Central European University na Węgrzech. Wykładał także na poziomie Executive MBA dla GISMA School w Niemczech, American University w Bułgarii i na europejskich programach amerykańskiego City University w Seatte.

Prowadzi moduł: Global Operations and Supply Chain

Prof. Jan Nowak

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w uczelniach w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były profesor w University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi oraz Central European University na Węgrzech. Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym – w tych dziedzinach ma wieloletnie doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m. in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) i programami MBA (Kanada i Fidżi). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu, opublikował ponad 50 artykułów i raportów w swojej dziedzinie.

Prowadzi moduł: Customers and Global Markets

 

 

Profesor Henryk Sterniczuk

Uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor zarządzania i biznesu międzynarodowego w University of New Brunswick w Kanadzie. W Polsce pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz Przewodniczącego Rady Naukowej IBD Business School. Wcześniej wieloletni dyrektor MBA w University of New Brunswick oraz profesor Wydziału Biznesu w Pensylwania State University w USA. W latach 90. ub. wieku doradca Ministra Prywatyzacji i założyciel Fundacji – Centrum Prywatyzacji w Polsce, Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Rosji oraz Międzynarodowego Instytutu Biznesu na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na roli stosunków między społeczeństwem a gospodarką w procesie generowania innowacji. Ostatnia książka prof. H. Sterniczuka Nadzór korporacyjny, której współautorem jest Krzysztof Lis, skupia się na zasadach ładu korporacyjnego w Polsce.

Prowadzi moduł: Managing People in a Global Context

Sandy Vaci

Absolwent Victoria University w Kanadzie. Zdobywał doświadczenie menedżerskie w ponad 50 krajach – w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Afryce. Tworzył jednostki biznesowe i zarządzał nimi w takich firmach, jak Procter & Gamble, Cadbury International, Royal Bank of Canada i Citybank Consumer Bank. Od ponad 5 lat jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Credit Bank of Moscow – najszybciej rozwijającym się pozarządowym bankiem w Rosji. Wykłada w programach MBA i Executive MBA w kilku europejskich szkołach biznesu. Ekspert w dziedzinie sprzedaży, CRM i kanałów dystrybucji. Jest także prezesem Bay Devonshire Ltd, światowej firmy doradczej z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jego cztery książki na temat najlepszych biznesowych praktyk globalnych zostały opublikowane w Wielkiej Brytanii. Jako obywatel Kanady pochodzenia węgierskiego, Sandy dzieli swój czas pomiędzy Toronto, Wiedeń i Budapeszt.

Prowadzi moduł: Account Management

 

Wybierz język / Select language / Выберите язык

pl

en

ru