plenru

FAQ

 

IBD Executive MBA

Często zadawane pytania
 

Co to jest Executive MBA i czym różni się od standardowego programu MBA?

Executive MBA to szczególna kategoria programu MBA, która różni się od klasycznego czy tradycyjnego MBA w kilku aspektach. Mimo iż zawartość merytoryczna obu kategorii programu może być podobna, tradycyjny program MBA bardziej skupia się na teorii i podstawach zarządzania biznesem. Natomiast Executive MBA koncentruje się głównie na praktycznym zastosowaniu wiedzy i projektach prowadzonych przez studentów dla ich własnych organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu do tradycyjnych studiów MBA, programy Executive MBA są przeznaczone dla dojrzalszych i bardziej doświadczonych menedżerów, przedsiębiorców i innych specjalistów. Zazwyczaj są to profesjonaliści średniego i wyższego poziomu zarządzania, menedżerowie, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności organizacyjne i przywódcze, a także pragną poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania, co pozwoli im wziąć na siebie szerszą odpowiedzialność i podjąć się bardziej wymagających ról kierowniczych. Taki profil studenta implikuje różnice w wymaganiach stawianych kandydatowi przez szkoły biznesu. Studia EMBA wymagają od swoich studentów większego doświadczenia w zarządzaniu, kładą nacisk na ich ścieżkę kariery i potencjał przywództwa. Podczas przyjmowania kandydatów na studia Executive MBA znacznie mniej uwagi przywiązuje się do osiągnięć akademickich i testów (np. testu GMAT), a więcej do osiągnięć zawodowych i gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami programu.

Zajęcia dydaktyczne na studiach Executive MBA odbywają się też w innym formacie niż na tradycyjnych studiach MBA. Podczas gdy te ostatnie są prowadzone w trybie dziennym lub wieczorowym, programy EMBA są często oparte na systemie modułowym. Polega to na organizowaniu „zjazdów dydaktycznych”, które odbywają się raz na kilka tygodni lub miesięcy i najczęściej są prowadzone także w weekend, co pozwala na minimalizowanie czasu spędzonego przez uczestników poza swoim biurem. Dość często format modułowy jest wspomagany e-learningiem.

 

Jakie są korzyści z ukończenia studiów Executive MBA?

Korzyści są wielorakie. Przedstawmy kilka z tych, które są najważniejsze. Zazwyczaj zdobycie dyplomu EMBA daje możliwość rozwinięcia kariery studentów lub może stać się głównym czynnikiem ich sukcesu w biznesie. Ukończenie programu EMBA może przyspieszyć rozwój aktualnej kariery lub pomóc wejść na nową ścieżkę. Absolwenci programów EMBA są nie tylko bardziej pewni siebie i stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm, ale także zaczynają myśleć i działać jak liderzy. Są w stanie silniej wpływać na innych, i robić to bardziej efektywnie. Ważnym atutem EMBA jest to, że studia na takim poziomie pozwalają uczestnikom na budowanie cennych kontaktów i sieci biznesowych (dołączają do grona ludzi z większymi doświadczeniem i stażem pracy, osobami z nowymi kompetencjami i znajdują się w otoczeniu wpływowych osób podczas studiów). Ponadto, uczestnicy programu dzielą się ze sobą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

 

Dlaczego IBD Business School?

IBD należy do nowej generacji szkół biznesu. Ewoluowała ona od instytucji szkoleniowej dla profesjonalistów, która pierwotnie nazywała się „Fundacja – Centrum Prywatyzacji”, i oferowała szkolenia dla specjalistów w dziedzinie przemian gospodarczych od 1990 roku. Obecnie IBD Business School jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych instytucji edukacji biznesowej w Polsce z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju zarządzania i executive development. Szkolenia IBD Business School ukończyło ponad 215 000 menedżerów i specjalistów, szkoła współpracuje z blisko 280 przedsiębiorstwami, w tym z wieloma dużymi, międzynarodowymi korporacjami. IBD Executive MBA to przykład najnowszych i najbardziej zaawansowanych praktyk w dziedzinie executive development, jakie IBD dziś oferuje.

 

Dla kogo jest ten program przeznaczony?

Program IBD EMBA jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy pragną rozwijać swoją karierę, nie przerywając dotychczasowej pracy. Warto zauważyć, że program jest przeznaczony dla osób ze średniego i wyższego szczebla zarządzania. Menedżerowie średniego szczebla mogą wykorzystać program jako katalizator w osiąganiu wyższych stanowisk i przejmowaniu szerszego zakresu obowiązków, podczas gdy menedżerowie wyższego szczebla (tak zwany „top management”) mogą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę, udoskonalić umiejętności zarządzania i rozwijać własny potencjał przywódczy. Program IBD EMBA jest również skierowany do przedsiębiorców, właścicieli MŚP i konsultantów w dziedzinie zarządzania.

 

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć program IBD Executive MBA?

Minimalny okres trwania programu, włącznie z ukończeniem pracy/projektu magisterskiego, wynosi 20 miesięcy. Jednakże może to zająć więcej czasu, w zależności od tempa nauki oraz indywidualnej sytuacji studenta. Jeśli w danym okresie student doświadczy zwiększonych obowiązków służbowych lub rodzinnych, może zrobić przerwę i później ponownie dołączyć do programu. Jedynym wymogiem jest ukończenie wszystkich dwunastu modułów oraz napisanie i obronienie pracy magisterskiej w ciągu 5 lat od momentu rozpoczęcia programu IBD Executive MBA. Spodziewamy się, że większość studentów ukończy program w ciągu dwóch lat.

 

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać dyplom IBD Executive MBA?

Studenci otrzymują dyplom IBD Executive MBA po zaliczeniu wszystkich modułów (jest ich 12), uzyskaniu pozytywnej oceny za zadania z Personal and Leadership Development (P&LD) oraz po napisaniu i obronie pracy magisterskiej lub projekt magisterskiego. Jeśli chodzi o system kredytów, to studenci muszą uzyskać 120 punktów kredytowych wg skali „UK credit points” (czyli 60 ECTS) podczas modułów oraz 60 punktów „UK credit points” (30 ECTS) poprzez napisanie i obronę pracy/ projektu magisterskiego.

 

Czy praca magisterska jest wymagana?

Tak, praca magisterska jest wymagana. Może nią być projekt doradczy, projekt przedsiębiorczy, albo standardowa praca magisterska (dysertacja). Każdy student będzie pracował pod kierunkiem swojego promotora. Aby zacząć pracę nad projektem magisterskim, studenci najpierw muszą zakończyć moduł „Research Methods”, który ma na celu przygotowanie ich do zastosowania odpowiednich metod badawczych w trakcie pisania pracy oraz rozwinięcie umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia w odniesieniu do praktycznych problemów zarządzania. Rozmiar, format oraz tematy pracy magisterskiej zostaną ustalone przez studenta wraz ze swoim promotorem przy udziale Dyrektora Programu.

 

Kiedy można się zapisać na studia IBD EMBA?

Pierwsza grupa studentów wystartuje w maju 2016 r.; aplikacje przyjmowane są do końca kwietnia br. Kolejna edycja ruszy w listopadzie 2016 r., a termin składania aplikacji upłynie 15 października

 

Kto przyznaje dyplom IBD EMBA?

Dyplom Executive MBA jest przyznawany przez IBD Business School, a jednocześnie potwierdza udział Ashridge Business School w przygotowaniu programu. Dzięki współpracy z renomowaną szkołą biznesu z Anglii nasz dyplom odzwierciedla wysokie standardy i regulacje UK Code of Higher Education.

 

Czy program jest prowadzony w pełni w języku angielskim?

Tak, wszystkie moduły i zajęcia są prowadzone w całości w języku angielskim. Nasz dedykowany personel EMBA płynnie posługuje się językiem angielskim, polskim i rosyjskim.

 

Czy istnieje wyjazd międzynarodowy podczas studiów IBD EMBA?

Tak, jeden z modułów będzie odbywał się w Ashridge Business School w Anglii. Szkoła jest partnerem IBD w przygotowaniu tego programu, a w szczególności jego curriculum. Poza modułem dydaktycznym, w Ashridge jest zaplanowane spotkanie networkingowe ze studentami tej uczelni oraz z brytyjskimi profesjonalistami biznesu.

 

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Czesne wynosi 58 000 PLN i pokrywa koszty wykładów i innych zajęć, coaching i mentoring, materiały do nauki, case’y, transport z Warszawy do Serocka, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów dydaktycznych w Serocku, międzynarodowy moduł dydaktyczny w Ashridge Business School, dyplom IBD i transkrypty. Czesne nie pokrywa transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania w Ashridge oraz opłaty za złożenie aplikacji na studia IBD EMBA (300 PLN).

 

Kim są wykładowcy i jaką filozofią/metodą nauczania się kierują?

Wykładowcy poszczególnych modułów są międzynarodowymi, renomowanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Większość z nich pochodzi z innych instytucji naukowych i szkół biznesu. Są wśród nich także menedżerowie wyższego szczebla pracujący w korporacjach oraz konsultanci zarządzania. Nasi wykładowcy zostali wybrani ze względu na ich wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dynamicznego procesu dostarczania wiedzy oraz zdolności atrakcyjnego i praktycznego sposobu przekazywania materiału dydaktycznego.

 

Gdzie i jak często będą odbywały się zajęcia?

Zjazdy dydaktyczne zwykle będą odbywały się raz na dwa miesiące. Miejscem zjazdów jest miasto Serock, położone nad Zalewem Zegrzyńskim, około 35 km od Warszawy. Kampus IBD w Serocku jest także położony bardzo blisko portu lotniczego Warszawa-Modlin.

 

Jak bardzo elastyczny jest harmonogram zajęć?

Studenci zaczynający program IBD Executive MBA są zobowiązani do obecności na Sesji Orientacyjnej (Orientation Session) oraz na pierwszym module „Critical Analysis and Reflection”, który przygotuje studentów do nauki w trakcie programu EMBA oraz odświeża i pogłębia ich umiejętności myślenia krytycznego. Kolejność pozostałych modułów może być dowolnie wybrana przez studenta

 

Ile dni pracujących muszę poświęcić, żeby ukończyć program IBD EMBA?

Ponieważ zjazdy dydaktyczne odbywają się częściowo podczas weekendów, harmonogram studiów minimalizuje ilość dni pracujących, które student musi poświęcić na zajęcia IBD EMBA. Szacujemy, że przeciętnie student będzie potrzebował 25 dni roboczych, żeby ukończyć wszystkie sesje dydaktyczne.

 

Czy dyplom magistra jest konieczny, aby zostać przyjętym na studia IBD Executive MBA?

Nie. Wystarczy ukończony licencjat.

 

Jaki staż pracy potrzebuje mieć kandydat, żeby zostać przyjęty do programu IBD EMBA ?

Minimalnie wymagamy 3 lat stażu pracy na stanowisku menedżerskim/kierowniczym. Natomiast kandydaci, którzy mają mniej niż 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, muszą zdać i przedstawić wyniki testu GMAT.

 

Czy GMAT jest wymagany? Jakie są akceptowalne rezultaty testu?

Test GMAT jest wymagany tylko wtedy, gdy kandydat nie spełnia kryterium dotyczącego 5 lat stażu pracy na stanowisku menedżerskim. Niemniej, w niektórych sytuacjach Dyrektor Programów MBA może poprosić o wyniki testu GMAT niezależnie od spełnienia wymogu 5 lat stażu. Warto zaznaczyć, że nie istnieje próg punktowy, który jest brany pod uwagę; wynik testu GMAT będzie oceniany w odniesieniu do całokształtu aplikacji kandydata.

 

Jakie testy na znajomość języka angielskiego są przyjmowane przez IBD Business School?

Akceptujemy 3 podstawowe testy: TOEFL IBT (minimalnie 100+ punktów), IELTS (minimum 7 punktów) lub Pearson Test of English (PTE) Academic Test (minimalna ilość punktów to 60). Inne testy mogą być wzięte pod uwagę przy zastosowaniu ekwiwalentności ich wyników do wyników powyższych trzech testów.

 

Czy są okoliczności, w których nie muszę zdawać testu z języka angielskiego?

Kandydaci, którzy wcześniej ukończyli studia w języku angielskim, osoby, dla których język angielski jest ich językiem ojczystym, lub osoby, które na co dzień używają tego języka w środowisku biznesowym (i mogą to potwierdzić lub udokumentować) – nie są zobowiązane do zdawania testu ze znajomości języka angielskiego.

 

 

 

 

IBD MBA

 

Dla kogo jest ten program przeznaczony?

Program IBD MBA przeznaczony jest dla właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskich firm – zarówno dużych,  średnich jak i małych. Jest to program dla osób z wykształceniem wyższym (min. licencjat), posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu.
 

Jakie są korzyści z ukończenia programu IBD MBA?

Korzyści są zarówno dla absolwenta, jak i jego organizacji. Uzyskanie dyplomu MBA daje możliwość przyspieszenia rozwoju kariery absolwenta lub może stać się głównym czynnikiem sukcesu w biznesie. Ukończenie programu MBA może przyspieszyć rozwój aktualnej kariery lub pomóc w rozpoczęciu nowej. Ze względu na duży nacisk położony na rozwój personalny i kompetencji menedżerskich oraz przywódczych, absolwenci programu IBD MBA stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm. Są w stanie silniej wpływać na innych i motywować ich do realizacji wizji firmy lub przedsięwzięcia. Ważnym atutem MBA jest to, że studia na takim poziomie pozwalają uczestnikom na budowanie cennych kontaktów i sieci. Ponadto uczestnicy programu dzielą się ze sobą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem. Z kolei pracodawcy absolwentów MBA zyskują bardziej wnikliwych i efektywniejszych menedżerów, zdolnych do wprowadzania w organizacji najlepszych praktyk biznesowych i innowacji.

 

Jakie są atuty/wyróżniki programu IBD MBA?

Curriculum tego programu oparte jest na światowym standardzie MBA, ale mocno osadzone w realiach polskich, maksymalnie dostosowane do potrzeb polskich firm, w tym także małych i średnich. Nasza kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych praktyków biznesu w Polsce i wykładowców o międzynarodowej renomie.     Tak zróżnicowana kadra zapewnia relewantność kontekstu i treści, ale zarazem rozszerza pole widzenia z perspektywy globalnej i przy wykorzystaniu najlepszych praktyk międzynarodowych. Rozbudowany moduł rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich oraz zdolności przywódczych daje możliwość zdobycia, poza dyplomem MBA, międzynarodowego certyfikatu HPL. Długoletnie doświadczenie i wypracowanie w IBD unikalnych narzędzi do diagnozowania, oceny i rozwoju kompetencji menedżerów powoduje, że program rozwoju „umiejętności miękkich” jest bardzo mocnym atutem tego MBA.

Miejsce prowadzenia zajęć sprzyja koncentracji na nauce i refleksji. Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie kampusu „Green Park Conference Centre” wliczone jest w czesne. Modułowy charakter programu pozwala na blokowanie zajęć w kilkudniowe zjazdy dydaktyczne, odbywające się raz na miesiąc. W procesie dydaktycznym stosujemy innowacje. Między innymi niektóre moduły są współprowadzone przez ekspertów obszarów akademickich i praktyków biznesu. Szeroko wykorzystujemy nowoczesne i angażujące metody nauczania, takie jak grywalizacja i ABIs oraz coaching grupowy.

 

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać przyjętym?

Od kandydatów do programu wymagane jest wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterium) oraz co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku wymagającym podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto kandydaci muszą zademonstrować w aplikacji zgodność celów rozwoju swojej kariery z korzyściami kształcenia na poziomie MBA i przedstawić pozytywne referencje. Dodatkowym kryterium oceniającym kandydata będzie rozmowa kwalifikacyjna.
 

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć program IBD MBA?

Czas trwania programu, łącznie z ukończeniem projektu dyplomowego, wynosi 24 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w czasie trwania programu student będzie miał zwiększone obowiązki służbowe lub rodzinne, może zrobić przerwę i później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona projektu dyplomowego w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.
 

Ile czasu przeciętnie trzeba poświęcić na naukę?

Chociaż jest to sprawa indywidualna, można podać przybliżone obciążenie pracą każdego studenta. Program wymaga ok. 500 godz. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Tę liczbę należy pomnożyć przez 3, aby otrzymać orientacyjną liczbę godzin potrzebnych na studiowanie, przygotowanie do egzaminów i wykonanie wszystkich prac grupowych i indywidualnych w trakcie trwania programu.
 

Czy praca magisterska jest wymagana?

Nie, praca magisterska jako taka nie jest wymagana. Zastępuje ją doradczy projekt dyplomowy. Studenci, pracując w grupach, przygotowują projekty doradcze pod kierunkiem promotora wyznaczonego przez IBD. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przygotowania projektów indywidualnych.
 

Do kiedy można złożyć aplikację na program IBD MBA?

Pierwsza grupa studentów rozpocznie studiowanie w październiku 2016 r.; aplikacje przyjmowane są do 15 września br. Kolejna edycja zostanie uruchomiona jesienią 2017 r.
 

Kto przyznaje dyplom IBD MBA?

Dyplom IBD MBA jest przyznawany przez IBD Business School. Dzięki współpracy IBD z kilkoma uniwersytetami i szkołami biznesu na Zachodzie, dyplom ten certyfikuje światowe standardy jakościowe w kształceniu MBA. Równolegle do dyplomu MBA, studenci, którzy spełnią dodatkowe warunki, otrzymają certyfikat High Performance Leadership, walidowany przez International Education Society (IES).
 

Czy program jest prowadzony w języku polskim?

Tak, wszystkie moduły i zajęcia dodatkowe są prowadzone w całości w języku polskim. W przypadku wystąpienia zagranicznych mówców lub trenerów prowadzących warsztaty zapewnione będzie tłumaczenie.
 

Czy program obejmuje wyjazd zagraniczny?

IBD planuje zorganizować jeden wyjazd zagraniczny (opcjonalny) w trakcie trwania programu.
 

Ile wynosi czesne i co ono obejmuje?

Czesne wynosi 35 000 PLN i pokrywa koszty wykładów i innych zajęć, coaching, materiały do nauki, case’y, transport z Warszawy do Serocka, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów dydaktycznych w Serocku. Czesne nie pokrywa transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania w trakcie opcjonalnego wyjazdu zagranicznego oraz opłaty za złożenie aplikacji na studia IBD MBA (300 PLN).
 

Czy istnieje możliwość zapłacenia czesnego w ratach?

Tak, istnieje możliwość zapłaty czesnego w trzech ratach, każda po 12 500 PLN.
 

Kim są wykładowcy i jaką filozofią nauczania się kierują?

Wykładowcy poszczególnych modułów są renomowanymi ekspertami w swoich dziedzinach z dużym doświadczeniem praktycznym. Część z naszych wykładowców ma wieloletnie doświadczenie w pracy na uniwersytetach zagranicznych lub w organizacjach międzynarodowych. Są wśród nich także praktycy oraz konsultanci zarządzania. Nasi wykładowcy zostali wybrani ze względu na ich wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dynamicznego procesu dostarczania wiedzy oraz zdolności atrakcyjnego i praktycznego sposobu przekazywania materiału dydaktycznego. Ich filozofią jest odpowiednie łącznie teorii z praktyką. Niektóre moduły będą współprowadzone przez nauczycieli akademickich i praktyków zarządzania.
 

Gdzie i jak często odbywają się zajęcia dydaktyczne? Ile trwają?

Zjazdy dydaktyczne będą odbywały się raz na miesiąc. Miejscem zjazdów jest miasto Serock, położone nad Zalewem Zegrzyńskim, około 35 km od Warszawy. Kampus IBD w Serocku, „Green Park Conference Centre”, jest zlokalizowany blisko portu lotniczego Warszawa-Modlin.

Comiesięczne zajęcia rozpoczynają się zwykle w czwartek po południu i trwają do niedzieli w południe. W trakcie trwania programu uczestnicy będą musieli przebywać na kampusie przez ok. 60 dni, w tym – przez ok. 30 dni roboczych.

 

Wybierz język / Select language / Выберите язык

pl

en

ru