pl

Wykładowcy

Nasi wykładowcy to krajowi i międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Zostali wybrani ze względu na:

Większość wykładowców programu pracuje w IBD albo jest związanych ze Szkołą od wielu lat poprzez prowadzenie organizowanych przez nią szkoleń lub projektów doradczych. Część wykładowców ma szerokie doświadczenie międzynarodowe.

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki wykładowców, którzy zostali wybrani do prowadzenia określonych modułów w programie MBA.

dr Beatricze Andrzejewska

 

Wiceprezes ds. Programowych IBD Business School, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego – Przywództwo i Kompetencje Menedżerskie. Doktor psychologii, doświadczony trener, konsultant, metodyk oraz autorka wielu programów szkoleniowo-rozwojowych w IBD Business School, gdzie pracuje od 2006 roku. Wcześniej pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2002 prowadzi treningi i szkolenia w zakresie m.in.: kreatywności i wspierania innowacyjności, rozwoju umiejętności menedżerskich i pracowniczych, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, negocjacji biznesowych, umiejętności interpersonalnych i elementów asertywności, pracy ze stresem i w sytuacji stresu. Jako dyrektor programowy przygotowuje projekty kastomizowanej dla firm i opracowuje autorskie programy otwarte.

Lider modułu: Zachowania organizacyjne

Mariusz_Bednarek_120x100

prof. Mariusz Bednarek

 

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu uczelni polskich i zagranicznych oraz ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie, były Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Jako visiting profesor współpracuje z Queen’s University oraz University of New Brunswick w Kanadzie. W swojej karierze akademickiej sprawował funkcje profesora, dziekana, dyrektora studiów podyplomowych i doktoranckich. Pełnił także funkcję koordynatora projektu ITESM w General Motors Institute w USA, dyrektora i recenzenta prac magisterskich na Uniwersytecie Austin w USA oraz dyrektora programu wymiany pomiędzy uniwersytetami Meksyku, Kanady i USA. Brał udział w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania produkcją przemysłową. Od 2002 współpracuje z IBD Business School jako doradca i wykładowca.

Lider modułu: Zarządzanie operacjami oraz Zarządzanie łańcuchami dostaw i logistyką

 

dr Anna Bugalska

 

Wiceprezes Zarządu IBD Business School ds. Doradztwa i Badań Organizacyjnych, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, trener biznesu, coach i konsultant, dr ekonomii w zakresie zarządzania. Od 20 lat buduje swoje doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach. W 2002 roku zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (Finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od wielu lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi. Prowadzi również zajęcia na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców.

Lider modułu: Planowanie i rozwój kadr

dr inż. Przemysław Domański

 

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego), ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Posiada duże doświadczenie w pracach nad rozwojem systemów do projektowania układów elektronicznych (Szwecja), tworzeniem systemów do księgowości I systemów ERP. Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego S&T Services Polska w Krakowie. Członek International Project Management Association. Asesor wiodący w Polish Project Excellence Award (2007, 2010, 2011, 2015) I asesor międzynarodowej nagrody Project Excellence (2012-2015, Europa i Azja). Trener i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera oraz w IBD Business School, gdzie prowadzi zajęcia także w programach MBA.

Lider modułu: Zarządzanie projektami

 

 

 

prof. Grzegorz Jędrzejczak

 

Doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UW oraz w IBD Business School. W latach 1989-1990 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialny za stworzenie polskiego rynku kapitałowego. W latach 1993-2013, ekspert Banku Światowego w Waszyngtonie w Departamencie Rozwoju Prywatnego Sektora i Systemu Finansowego w Regionie Europy i Azji Centralnej oraz przedstawiciel Banku Światowego na Ukrainie i w Azerbejdżanie. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School. Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą polityki gospodarczej dla promowania innowacji w krajach o średnich dochodach. Autor rozdziału „Polski rynek kapitałowy a ład korporacyjny” w monografii „Nadzór korporacyjny” Krzysztofa A. Lisa i Henryka Sterniczuka.

Lider modułu: Biznes w zglobalizowanej gospodarce

 

BeataKozyra-120x102

dr Beata Kozyra

 

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą oraz przywództwa i komunikacji. Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe. W pracy na stanowiskach menedżerskich była odpowiedzialna m.in. za tworzenie i realizację strategii firmy, zarządzanie innowacjami, czy zarządzanie zmianą. Współpracowała z ponad 40 firmami polskimi i zagranicznymi, realizując projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii i projekty szkoleniowe. Wykłady prowadzi na uczelniach polskich i za granicą. Autorka ponad 30 artykułów oraz autorkaą lub współredaktorka książek z dziedziny zarządzania.

Lider modułu: Przywództwo i strategia firmy

 

 

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

 

Doświadczony wykładowca i konsultant, dr hab. ekonomii w zakresie finansów, pracownik Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w płynności finansowej, analizie finansowej i źródłach finansowania. Wcześniej przez ponad 10 lat pracowała na samodzielnych stanowiskach w działach kredytowych banków i kierowała pionierskimi wdrożeniami faktoringu. Główny ekspert w zakresie faktoringu w Polsce – autorka siedmiu książek na ten temat. Od 1999 r. doradza bankom, innym instytucjom finansowym oraz przedsiębiorstwom w zakresie płynności, źródeł finansowania, ryzyka, faktoringu i windykacji należności. Powoływana na biegłego sądowego w zakresie bankructwa i płynności finansowej. Autorka kilkudziesięciu artykułów i kilkunastu książek. Ostatnio napisała Windykacja polubowna i przymusowa, Difin, Warszawa 2015 oraz (pod redakcją) Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, wycena wierzytelności, Difin, Warszwa 2015.

Lider modułu: Zarządzanie finansowe

 

dr hab. Arkadiusz Kustra

 

Doktor hab. nauk technicznych, adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Wykładowca w IBD Business School. Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, controllingu, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. W wymienionych obszarach realizuje również działalność naukową i dydaktyczną. Był kierownikiem  ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA oraz „Zarządzanie produkcją przemysłową”. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Konsultant w zakresie controllingu operacyjnego i strategicznego związanego z inwestycjami i ich wpływem na wartość przedsiębiorstwa. Doradca ekonomiczny zarządów spółek sektora MSP. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego oraz głównego księgowego.

Lider modułów: Rachunkowość i Controlling

 

 

 

dr Tomasz Niepytalski

 

Wykładowca i doradca z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Docent w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego. Współpracuje także z PAN, SGH i IBD Business School. Doradza wielu instytucjom, takim jak Najwyższa Izba Kontroli, Agencja Rozwoju Przemysłu i ZUS oraz firmom (m.in. Orlen SA, Anwil SA i Paradyż SA). Poprzednio  właściciel i doradca wkancelarii prawnej. Członek rad nadzorczych m.in.: Intraco SA, Polskie Tatry SA, TBS Kwatera Sp. z o.o. i innych. Autor wielu publikacji, m.in. Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej (Difin) oraz dwóch rozdziałów w pracach zbiorowych pod red. K. Kreczmańskiej-Gigol (Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne i Aktywne zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa).

Lider modułu: Prawne aspekty funkcjonowania firm

Tomasz Nitsch

 

Praktyk biznesu z ponad 20-letnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich w obszarze IT. Entuzjasta innowacji i nowych technologii, chętnie podejmujący wyzwania w start-upach i firmach szybko rozwijających się.  Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Cechuje go zwłaszcza bardzo dobra znajomość zagadnień z pogranicza biznesu i IT.  Obecnie Chief Operating Officer w Epten Systems. Wcześniej przez 13 lat zajmował stanowisko Dyrektora IT w TVN SA, jednocześnie pełniąc inne funkcje w całej Grupie ITI, m.in.  takie jak Chief Business Development Officer i członek Zarządu w spółce Mango Media,  Project Manager w Procter&Gamble w Polsce i Niemczech. Laureat nagrody  CIO of the Year 2008 (polska edycja, 3 miejsce). Od 2015 roku współpracuje z IBD Business School.

Lider modułu: Zarządzanie systemami IT

 

 

 

Jan-Nowak-strona61

prof. Jan Nowak

 

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w instytucjach szkolnictwa wyższego w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były profesor na University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi oraz Central European University na Węgrzech. Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym, dziedzinach, w których ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m.in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) oraz programami MBA (Kanada i Fidżi). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu oraz opublikował ponad 60 artykułów, casów i raportów w swojej dziedzinie.

Lider modułu: Marketing

H Sterniczuk

Prof. Henryk Sterniczuk

 

Uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor zarządzania i biznesu międzynarodowego w University of New Brunswick w Kanadzie. W Polsce pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem oraz Przewodniczącego Rady Naukowej IBD Business School. Wcześniej wieloletni dyrektor MBA w University of New Brunswick oraz profesor Wydziału Biznesu w The Pensylwania State University w USA. W latach 90-tych doradca Ministra Prywatyzacji i założyciel Centrum Prywatyzacji w Polsce, Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Rosji oraz Międzynarodowego Instytutu Biznesu na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie. Jego obecna praca naukowa dotyczy roli stosunków między społeczeństwem a gospodarką podczas generowania innowacji. Ostatnia książka Profesora Sterniczuka, której współautorem jest Krzysztof Lis, skupia się na zasadach ładu korporacyjnego w Polsce.

Lider modułu: Rozwój organizacji i zarządzanie zmianą

Wybierz język / Select language / Выберите язык

pl